Nyheter

Vedlikeholdsroboten

Kognitive roboter og kunstig intelligens vil endre måten vi gjør vedlikehold på. Kognisjon betyr tenkning, evne til å lære, erkjenne og trekke s...

Les mer

Kostnadsbesparende konsepter

Motor Management Program

Karsten Moholt AS garanterer lavere totalkost og mindre stillstand.
Totalkost reduksjon vil normalt være  20%-75% pr. år.
Gjør Karsten Moholt AS til deres partner for felles måloppnåelse; ikke leverandøren dere trenger ved havari.

Les mer

Kostnadsbesparende konsepter

Nødplan for Havariutbedring (NHU)

NHU er et verktøy som lar deg kjøre det remmer og tøy kan holde, samtidig som du vet at om uhellet da er ute kommer du raskt og effektivt opp å gå igjen.

Garantert assistanse i felt innen 12 timer i Norge og innen 24 timer globalt.

Les mer