VÅRE ERFARNE INSTRUKTØRER

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i et prosessløp. Vi tilbyr kurs hos alle våre kompetanseavdelinger med hjelp fra våre underleverandører og eget fagpersonell. 

KENT LONG

Har 9 års erfaring som Nuclear Electrical Engineer US Navy da han startet i Karsten Moholt i 2009 Han er ISO Cat 3 Sertifisert analytiker, godkjent som instruktør igjennom Mobius og har Bachelor i Nuclear Engineering Technology

HENRIK REIERTSEN

Begynte hos Karsten Moholt i 2006 som maskiningeniør. Han er involvert i alt arbeid med roterende maskiner og problemløsing. Holder kurs i akseloppretting

TORD GLESNES

Startet i Karsten Moholt i 1970 som vikler og er vår verkstedsjef. Etter 44 år med arbeid på roterende utstyr er det få utfordringer han ikke har løst før. Tord holder kurs innenfor det elektromekaniske området og kan følger en motor igjennom alle fasene ved reparasjon, renovering, omvikling eller oppgradering

SIGURD COATES

Drev tidligere 5 elektroverksteder i Norge og er ansvarlig for BASLER produkter samt prøvekjøring hos Karsten Moholt Sigurd har over 30 års erfaring med service og feilsøking på elektriske maskiner.

JOHN E. B. RASMUSSEN

Grunderen bak Os Transformator-fabrikk. Utdannet elektroingeniør (BIH) og har over 40 års erfaring fra konstruksjon og produksjon av transformatorer John er en av landets fremste eksperter på transformatorer og holder kurs om bruksområder for de forskjellige typene transformatorer og oppbyggingen av disse

TOMMY GLESNES

Tommy begynte I Karsten Moholt som vikler i 1990. I 1997 startet han avdelingen for tilstandskontroll, Condition Monitoring. Tommy er instruktør igjennom Mobius institute Australia, som gjør at han kan holde Categori I-III for sertifisering av personell for vibrasjonsanalyse iht ISO 18436-2

ROLF ERIK NILSEN

Startet i Karsten Moholt i 2010 og er nå avdelingsleder for Truck og pumpeavdelingen. Rolf Erik har arbeidet i mer enn 18 år som mekaniker på tunge kjøretøy og som reisemekaniker på dieselmotorer.